Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Millennium FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

1 4

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.12.2022

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,69 PLN / -0,81%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,81% +2,70% +6,22% +5,29% +17,04% +37,83% +14,43% +36,80% +40,35%
Średnia dla grupy -1,36% +1,54% +5,35% +4,66% +15,59% +34,72% +9,59% +35,63% +25,30%
Pozycja w grupie 2/4 1/4 2/4 2/4 2/4 3/3 3/3 3/3 3/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +17,34% +10,04% +13,12% +19,12% +1,31% -28,75% +17,44% +10,29% -15,11% +14,15% +0,91% -2,48% -7,30% +2,16% +4,25% -12,65% +6,04% +10,83% +9,89% -11,34% +21,91%
Średnia dla grupy -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21% +4,91% +2,24% -6,73% +20,57%
Pozycja w grupie 8/19 14/19 11/20 10/15 7/12 3/11 3/8 3/6 4/5 3/3

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.01.2002

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

206,57 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

165,22 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 10.2013)

Łukasz Kołaczkowski (od 10.2013)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Cyklu Koniunkturalnego inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje), jak i dłużnym. Jego działalność koncentruje się głównie na rynku polskim. Udział akcji w aktywach funduszu zawiera się w przedziale od 20% do 80%, przy czym najczęściej jest to wartość z przedziału od 40% do 70%. Powyższe limity uwzględniają wartość akcji stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Fundusz inwestuje w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG, w tym nie mniej niż 10% aktywów funduszu jest lokowane w akcjach spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe lokaty funduszu stanowią instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, a także depozyty bankowe. Millennium Cyklu Koniunkturalnego nie posiada benchmarku, służącego ocenie efektywności jego polityki inwestycyjnej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

43,53%

Ryzykowne

41,08%

Akcje krajowe

2,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

41,66%

Bezpieczne

41,66%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,13%

Pozostałe

0,13%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: