Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Medycyny i Nowych Technologii C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Medycyny i Nowych Technologii C

Esaliens Parasol FIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

1,62 PLN / 0,83%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -0,43% +6,00% +10,63% +13,25% +4,19% -2,08%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -23,98% -7,63%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

20.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

197,54 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

103,11 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik (90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON)

Zarządzający

Piotr Grzybowski (od 10.2021)

Olaf Pietrzak (od 10.2021)

Piotr Rzeźniczak (od 10.2021)

Piotr Zygmunt (od 10.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Medycyny i Nowych Technologii inwestuje od 60% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne instrumenty udziałowe, głównie w akcje spółek, których działalność jest związana z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. W celu zapewnienia płynności funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji, fundusz może lokować aktywa w inne instrumenty, w szczególności dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Esaliens Medycyny i Nowych Technologii jest zarządzany aktywnie i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (15.07.2024)

KID/KIID (15.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

71,50%

Ryzykowne

19,92%

Akcje krajowe

51,58%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,41%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,41%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

24,48%

Pozostałe

0,10%

Pozostałe

24,38%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: