Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Gold C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Esaliens Gold C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

9 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,24 PLN / 0,33%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +5,19% +9,47% +30,02% +17,96% +14,77% +29,21% -3,85%
Średnia dla grupy +2,52% +5,29% +27,33% +17,30% +15,85% +26,04% +4,56%
Pozycja w grupie 6/15 6/15 4/15 5/15 10/15 8/14 8/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -5,52% -19,27% -0,73%
Średnia dla grupy -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

72,51 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

43,99 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2016)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Gold inwestuje od 70% do 100% aktywów w fundusz zagraniczny Franklin Gold and Precious Metals Fund. Inne fundusze inwestycyjne mogą stanowić do 20% aktywów funduszu, podobnie jak dłużne papiery wartościowe (do 20%) i depozyty (do 20% aktywów). Fundusz zagraniczny inwestuje do 80% wartości portfela w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących taką działalność należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak: srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansujące wydobycie, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych. Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat Esaliens Gold są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający funduszem będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

78,42%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

78,42%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

10,65%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

10,65%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,06%

Pozostałe

8,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,87%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: