Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

19 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,70 PLN / -0,83%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -2,11% -3,28% -6,69% -7,48% -2,40% +5,51% -20,13%
Średnia dla grupy +0,09% +0,54% +0,41% -0,02% +3,97% +8,95% -5,72%
Pozycja w grupie 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 13/15 13/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,81% -20,70% +8,97%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

83,87 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

7,08 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 07.2017)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton Western Asset Macro Opportunities Bond Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne. Dodatkowo fundusz zagraniczny stosuje strategię aktywnego zarządzania, która polega na inwestowaniu zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, jak i o wysokiej rentowności. Pozostałą część lokat Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane w polskiej walucie i powinny być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,35%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,29%

Depozyty

88,06%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,63%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: