Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Akcji Globalnych C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Akcji Globalnych C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

45 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,15 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +4,01% +7,39% +15,26% +13,39% +17,26% +27,19%
+13,84%
Średnia dla grupy +0,51% +3,66% +10,36% +9,11% +14,50% +35,05%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,11% -9,40% +8,89%
Średnia dla grupy +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,31 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

3,30 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,97%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 03.2017)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Akcji Globalnych inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego iShares Core MSCI World UCITS ETF. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje co najmniej 65% aktywów w akcjach spółek z całego świata i ma na celu odzwierciedlenie w miarę możliwości składu indeksu MSCI World Index. Esaliens Akcji Globalnych jest aktywnie zarządzany. Do 20% aktywów funduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Akcji Globalnych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,50%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,50%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,11%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,11%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,18%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,21%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: