Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Esaliens Stabilny C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Esaliens Stabilny C

Esaliens Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

11 24

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -3,31% -8,50% -11,56% -11,69% -16,16%
Średnia dla grupy -3,49% -9,20% -15,01% -15,07% -18,74%
Pozycja w grupie 13/30 15/30 7/29 8/30 10/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021
Stopy zwrotu -2,66%
Średnia dla grupy -0,68%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

93,28 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

171,63 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4,5%

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)

Krzysztof Socha (od 09.2014)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (30.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

32,41%

Ryzykowne

23,45%

Akcje krajowe

8,96%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,63%

Bezpieczne

41,73%

Papiery skarbowe

15,18%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

1,13%

Papiery nieskarbowe

8,59%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,93%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: