Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

11 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,33 PLN / -0,31%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,35% -0,25% -0,33% -0,75% +3,93% +8,73% -6,33%
Średnia dla grupy +0,09% +0,54% +0,41% -0,02% +3,97% +8,95% -5,72%
Pozycja w grupie 16/18 17/18 15/18 15/18 13/18 9/15 9/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,74% -9,81% +6,17%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

106,47 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

11,05 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych inwestuje od 70% do 100% w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Western Asset Global Multi Strategy Fund. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje środki przede wszystkim w dłużnych papierach wartościowych denominowanych w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych i rozwijających się. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz jest aktywnie zarządzany. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane przez fundusz w PLN i są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,75%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,41%

Depozyty

95,34%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: