Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Małych Spółek Amerykańskich C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Małych Spółek Amerykańskich C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji amerykańskich

13 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

4,92 PLN / 3,18%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +3,35% +4,55% +9,73% +4,73% +7,40% +27,63% -2,05%
Średnia dla grupy +2,61% +4,75% +13,15% +12,92% +20,90% +34,44% +11,10%
Pozycja w grupie 7/14 9/14 12/14 12/14 13/14 8/13 9/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,04% -16,61% +14,32%
Średnia dla grupy +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,87 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

28,97 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Małych Spółek Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund. Fundusz zagraniczny z kolei inwestuje co najmniej 70% aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o małej i mikro kapitalizacji (tj. nie większej niż największa spółka w indeksie Russell 2000), notowanych na rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych. Zarządzający funduszem zagranicznym wyszukują spółki, które są notowane znacząco poniżej szacowanej wartości. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz inne fundusze zagraniczne niż wspomniany powyżej. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane przez Esaliens Małych Spółek Amerykańskich w PLN i powinny być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,12%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

87,12%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

12,12%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

12,12%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,74%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: