Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących C

Fundusz spełnia kryteria ESG

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

10 13

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,48 PLN / 0,49%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,16% +5,22% +5,99% +3,82% -5,15% -9,11%
-17,78%
Średnia dla grupy -1,55% +4,58% +8,17% +6,30% +5,33% +9,56%
Pozycja w grupie 3/11 4/11 9/11 10/11 11/11 10/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,71% -10,35% -7,68%
Średnia dla grupy +5,79%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,99 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

7,72 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 04.2022)

Piotr Grzybowski (od 04.2022)

Olaf Pietrzak (od 04.2022)

Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)

Piotr Zygmunt (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Martin Currie Global Emerging Markets Fund. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w akcjach spółek z rynków wschodzących, objętych indeksem MSCI Emerging Markets Index lub generujących znaczną część swoich przychodów z tych krajów. Indeks rynków wschodzących, będący benchmarkiem funduszu zagranicznego obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z ponad 20 państw rynków wschodzących, przy czym zagraniczny fundusz może też lokować kapitał w papierach wartościowych nie objętych tym indeksem. Fundusz zagraniczny ma zazwyczaj w portfelu od 40 do 60 spółek. Zarządzający stosują proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru zgodne z czynnikami ESG. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Esaliens Akcji Rynków Wschodzących nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,47%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,47%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,31%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,31%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: