Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących C

Fundusz spełnia kryteria ESG

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

13 13

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-2,20 PLN / -2,19%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +2,42% -2,10% -3,22% -3,77% -8,57%
-13,41%
Średnia dla grupy +0,49% -2,96% +1,23% +1,37% +1,83%
Pozycja w grupie 2/11 5/11 11/11 10/11 10/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022
Stopy zwrotu +1,71% -10,35%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,38 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

8,34 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 04.2022)

Piotr Grzybowski (od 04.2022)

Olaf Pietrzak (od 04.2022)

Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)

Krzysztof Socha (od 04.2022)

Piotr Zygmunt (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Martin Currie Global Emerging Markets Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje spółek, które znajdują się w krajach objętych indeksem MSCI Emerging Markets lub czerpią przeważającą część swoich przychodów z tych krajów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (26.05.2023)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

90,81%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,04%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,04%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: