Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Senior FIO C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Esaliens Senior FIO C

mieszane polskie stabilnego wzrostu

8 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,47 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,42% +2,45% +6,67% +5,18% +10,69% +31,42% +9,53%
Średnia dla grupy -0,04% +1,94% +5,70% +4,73% +10,40% +28,20% +6,93%
Pozycja w grupie 3/26 7/26 6/26 11/26 11/26 5/26 10/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,89% -9,12% +20,78%
Średnia dla grupy -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

347,05 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

1,21 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Senior to fundusz stabilnego wzrostu, który co najmniej 60% aktywów lokuje w dłużnych papierach wartościowych. Modelowa alokacja aktywów funduszu zakłada 75% udział dłużnych papierów wartościowych i 25% udział akcji spółek, notowanych na rynkach regulowanych. Część akcyjna portfela jest inwestowana w spółki o dużej i średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Z kolei część dłużną stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim terminie do wykupu (średnia zapadalność części dłużnej nie przekracza 2 lat). Esaliens Senior jest funduszem aktywnie zarządzanym i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

29,21%

Ryzykowne

27,34%

Akcje krajowe

1,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

68,63%

Bezpieczne

38,19%

Papiery skarbowe

16,58%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,71%

Papiery nieskarbowe

0,15%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,00%

Pozostałe

2,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,17%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: