Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Konserwatywny C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Konserwatywny C

Esaliens Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

12 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,08 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,51% +1,33% +3,75% +3,99% +8,28% +18,99% +16,48%
Średnia dla grupy +0,59% +1,46% +3,25% +3,62% +8,01% +18,70% +12,16%
Pozycja w grupie 30/40 34/40 10/40 13/40 17/40 18/40 11/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,95% +1,31% +11,41%
Średnia dla grupy -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

329,68 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

364,24 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik WIRON 3M

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Konserwatywny inwestuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji, zarządzający funduszem kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Esaliens Konserwatywny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,61%

Bezpieczne

47,08%

Papiery skarbowe

14,79%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

37,40%

Papiery nieskarbowe

0,34%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: