Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Obligacji C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Obligacji C

Esaliens Parasol FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

2 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,08 PLN / -0,34%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -1,34% -1,04% +4,34% -0,89% +10,83% +19,29% -0,61%
Średnia dla grupy -1,00% -0,77% +3,45% -0,33% +8,30% +18,07% -2,80%
Pozycja w grupie 25/29 20/29 9/29 26/29 4/29 8/29 10/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -8,35% -7,76% +18,41%
Średnia dla grupy -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

313,35 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

324,67 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIRON

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 12.2013)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (10.01.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,58%

Bezpieczne

54,91%

Papiery skarbowe

35,15%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,31%

Papiery nieskarbowe

0,21%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,27%

Pozostałe

0,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,14%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: