Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Akcji

Esaliens Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

26 29

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

2,60 PLN / 0,60%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +11,29% +13,18% +20,19% +5,63% +30,64% +24,35% +12,55% +38,41% +22,87%
Średnia dla grupy +7,97% +9,82% +17,55% +4,46% +34,19% +34,06% +39,40% +71,04% +46,36%
Pozycja w grupie 1/42 2/42 5/42 6/42 34/41 37/41 39/40 37/38 33/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,55% -16,30% +7,54% +29,29% +20,42% +23,73% +55,88% +22,10% -44,13% +31,04% +18,59% -17,73% +16,91% +12,90% -3,66% -14,29% +6,80% +18,64% -15,37% +1,28% +7,25% +6,05% -21,52% +31,70%
Średnia dla grupy +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 12/15 7/16 2/16 12/16 11/17 12/19 2/21 2/26 5/33 28/36 14/36 3/43 31/47 18/55 28/58 51/56 40/58 14/61 31/55 25/56 21/49 47/47 40/42 37/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

04.01.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

433,97 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

958,95 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (10.01.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,27%

Ryzykowne

76,65%

Akcje krajowe

19,62%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,84%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,84%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,00%

Pozostałe

1,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: