Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Konserwatywny B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Konserwatywny B

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

19 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,07 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,74% +1,97% +3,56% +4,32% +9,64% +17,50% +10,98% +11,40% +13,00%
Średnia dla grupy +0,66% +1,59% +3,25% +3,84% +7,76% +17,80% +12,27% +13,30% +14,45%
Pozycja w grupie 8/40 1/40 10/40 8/40 5/40 20/40 30/37 27/34 26/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,18% +3,11% +1,37% +1,19% +3,06% +2,09% +1,94% +1,29% -3,55% -2,54% +12,73%
Średnia dla grupy +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

04.12.2012

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

131,52 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

91,05 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 11.2012)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Ipopema Konserwatywny inwestuje od 50% do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz w depozyty. Jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych mogą stanowić do 10% wartości funduszu, a depozyty bankowe do 30% portfela. Zaangażowanie funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego może wynosić do 30% wartości aktywów, a w listy zastawne do 25% portfela. Fundusz może inwestować do 35% portfela w aktywa zagraniczne i denominowane w walucie obcej lub euro. Ipopema Konserwatywny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (19.07.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,97%

Bezpieczne

38,09%

Papiery skarbowe

16,86%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

43,02%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,99%

Pozostałe

0,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,04%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: