Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji B

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

7 15

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,15 PLN / 0,11%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,67% +1,45% +5,68% +2,36% +12,64% +23,23% -3,49% -0,68% +2,93%
Średnia dla grupy +1,33% +0,62% +3,17% +0,87% +8,19% +19,13% +2,46% +4,28% +7,50%
Pozycja w grupie 4/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 10/12 7/10 8/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,66% +5,29% +3,98% +1,82% +1,47% +3,83% +2,47% +3,58% +5,29% -13,50% -8,96% +17,79%
Średnia dla grupy +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

136,70 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

152,70 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,65%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 09.2014)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Obligacji są dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów fnduszu. Depozyty to maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% wartości aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.05.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (07.02.2023)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,83%

Bezpieczne

53,96%

Papiery skarbowe

12,80%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,07%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,92%

Pozostałe

3,32%

Pozostałe

0,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: