Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Małych i Średnich Spółek B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Małych i Średnich Spółek B

Ipopema SFIO

akcji polskich małych i średnich spółek

6 21

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,90% -13,96%
-20,68%
-21,96% -21,67% +5,05% -3,53% +1,14% -11,68%
Średnia dla grupy -4,56% -13,74%
Pozycja w grupie 19/23 14/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +8,22% -6,89% -5,90% +10,07% +8,70% -10,26% +2,65% +5,51% +18,77%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

21.02.2012

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,80 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

35,18 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

15% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Karol Godyń (od 02.2022)

Mateusz Pawłowski (od 02.2022)

Michał Stalmach (od 02.2022)

Monika Zduńska (od 02.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

65% mWIG40 + 25% sWIG80 + 10% WIBID

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (31.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (21.02.2022)

AFI (01.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

79,60%

Ryzykowne

67,93%

Akcje krajowe

11,67%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

14,05%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

14,05%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,88%

Pozostałe

0,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: