Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych

Ipopema SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

5 11

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,53 PLN / -0,85%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M
Stopy zwrotu +0,39%
Średnia dla grupy +0,82%
Pozycja w grupie 5/10

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

30.06.2023

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

61,54 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

903,78 tys PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Ficenes (od 06.2023)

Piotr Humiński (od 06.2023)

Paweł Jackowski (od 06.2023)

Sebastian Trojanowski (od 06.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje środki na rynkach globalnych zarówno w instrumenty dłużne, jak i w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (30.06.2023)

KID/KIID (03.07.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.07.2023)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

81,19%

Bezpieczne

81,19%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

13,77%

Pozostałe

13,77%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: