Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Aktywnej Selekcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Ipopema Aktywnej Selekcji

Ipopema SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

2 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,46 PLN / -0,31%

Zmiana 1D
07.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +1,88% +3,89% +12,25% +12,18% +14,57% +0,83%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022
Stopy zwrotu +1,82% -5,03%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.10.2020

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

149,29 PLN (07.06.2023)

Wartość aktywów

41,72 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Karol Godyń (od 10.2020)

Mateusz Pawłowski (od 10.2020)

Bogusław Stefaniak (od 10.2020)

Monika Zduńska (od 10.2020)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (28.03.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (31.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

50,09%

Ryzykowne

37,40%

Akcje krajowe

12,69%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,19%

Bezpieczne

7,97%

Papiery skarbowe

12,68%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,54%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,37%

Pozostałe

1,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,35%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: