Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji Korporacyjnych B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych B

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

8 11

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,10 PLN / 0,08%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,23% +1,87% +5,49% +2,64% +12,09% +14,29% +8,35% +14,52% +14,78%
Średnia dla grupy +0,35% +1,62% +5,12% +1,99% +9,86% +16,00% +11,47% +15,95% +16,34%
Pozycja w grupie 17/20 8/20 5/20 3/20 1/20 15/19 16/18 15/18 12/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,86% +0,92% +4,56% -1,77% -2,66% +11,46%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,75 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

44,68 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (08.04.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,55%

Bezpieczne

35,51%

Papiery skarbowe

11,32%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

50,72%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,21%

Pozostałe

1,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: