Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Emerytura Plus B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Emerytura Plus B

Ipopema SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

10 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

1,05 PLN / 0,64%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,17% +4,18% +10,17% +2,65% +18,73% +25,17% +7,91% +23,54% +19,33%
Średnia dla grupy +1,11% +3,66% +8,49% +2,42% +14,93% +19,50% +6,42% +21,44% +16,00%
Pozycja w grupie 12/26 10/26 3/26 10/26 5/26 4/26 14/25 13/25 12/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,57% +3,98% +7,36% -2,00% -12,59% +24,96%
Średnia dla grupy -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

30.06.2017

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

166,32 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

145,32 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2017)

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Karol Godyń (od 05.2020)

Monika Zduńska (od 05.2020)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (08.04.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (07.02.2023)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

32,00%

Ryzykowne

25,98%

Akcje krajowe

6,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,35%

Bezpieczne

41,65%

Papiery skarbowe

5,94%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,76%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,06%

Pozostałe

2,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: