Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Emerytura Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Emerytura Plus

Ipopema SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

5 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,17 PLN / 0,10%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,06% +2,37% +6,76% +5,46% +12,16% +33,73% +7,55% +20,27% +22,19%
Średnia dla grupy -0,04% +1,94% +5,70% +4,73% +10,40% +28,20% +6,93% +16,40% +18,04%
Pozycja w grupie 11/26 8/26 5/26 8/26 4/26 2/26 15/25 10/25 11/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,08% +4,49% +7,91% -1,51% -12,59% +24,72%
Średnia dla grupy -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 3/30 7/32 11/31 22/30 25/30 2/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

30.06.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

176,43 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

151,01 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2017)

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Karol Godyń (od 05.2020)

Monika Zduńska (od 05.2020)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Ipopema Emerytura Plus to fundusz mieszany, który do 80% aktywów może inwestować w dłużne papiery wartościowe, a od 20% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje). Maksymalnie 25% portfela funduszu mogą stanowić listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne, a do 25% może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Zaangażowanie funduszu w jednostki uczestnictwa innych krajowych funduszy dłużnych może wynieść maksymalnie 30% wartości portfela, a zagranicznych funduszy inwestycyjnych - do 20% aktywów. W skład funduszu mogą również wchodzić depozyty bankowe (do 10% aktywów). Do 45% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz instrumenty denominowane w walutach obcych. Ipopema Emerytura Plus stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (19.07.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

32,00%

Ryzykowne

25,98%

Akcje krajowe

6,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,35%

Bezpieczne

41,65%

Papiery skarbowe

5,94%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,76%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,06%

Pozostałe

2,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: