Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Globalnych Megatrendów B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Globalnych Megatrendów B

Ipopema SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

20 28

Ranking KupFundusz

31.10.2021

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2021

4 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,97% +4,23% +18,11% +14,82% +17,96% +43,86% +71,82% +44,41% +88,84%
Średnia dla grupy +1,04% +2,18% +9,17% +14,33% +19,92% +37,43% +57,03% +43,83% +66,07%
Pozycja w grupie 25/45 13/44 4/40 15/38 22/38 6/31 8/29 6/24 6/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +5,35% +26,57% -17,23% +26,07% +22,74%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

203,42 PLN (25.11.2021)

Wartość aktywów

45,48 mln PLN (31.10.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Piotr Humiński (od 06.2020)

Paweł Jackowski (od 06.2020)

Sebastian Trojanowski (od 06.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe). Polityka inwestycyjna dopuszcza również posiadanie tytułów uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym oraz ekspozycję na rynek akcji za pośrednictwem instrumentów pochodnych. W rzeczywistości portfel funduszu tworzą przede wszystkim akcje spółek zagranicznych z krajów rozwiniętych. Walory polskich emitentów stanowią zwykle kilka procent portfela. W części dłużnej portfela pojawiają się obligacje Skarbu Państwa oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2021)

Prospekt informacyjny (26.10.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

88,82%

Ryzykowne

3,90%

Akcje krajowe

84,92%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,64%

Pozostałe

2,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,54%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: