Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Surowcowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Investor Surowcowy

Investor Parasol SFIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,71 PLN / -0,83%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -2,72% +2,42% +4,18% +4,18%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

30.06.2023

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

84,52 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

5,32 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 06.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Investor Surowcowy lokuje w sposób pośredni i bezpośredni co najmniej 70% aktywów w instrumentach finansowych z ekspozycją na globalne rynki surowców lub akcje spółek działających w obszarze poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, produkcji i dystrybucji surowców. Swój cel realizuje głównie poprzez inwestowanie w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie na rynku surowców. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Fundusz może też utrzymywać część środków na depozytach bankowych. Investor Surowcowy nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (27.05.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

1,04%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

1,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

91,60%

Pozostałe

1,92%

Pozostałe

89,68%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: