Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akumulacji Kapitału

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Akumulacji Kapitału

Investor Parasol SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

9 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,08 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,66% +2,13% +2,96% +2,94% +7,44% +20,33% +2,35%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10% +4,88%
Pozycja w grupie 6/18 14/18 14/18 13/18 11/18 5/14 8/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -9,56% +16,64%
Średnia dla grupy -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 8/15 5/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

01.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

106,52 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

15,47 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2021)

Michał Wiernicki (od 03.2021)

Grzegorz Czekaj (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG

Polityka inwestycyjna

Investor Akumulacji Kapitału inwestuje co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w instrumentach dłużnych, instrumentach rynku pieniężnego lub odzwierciedlających skład indeksów dłużnych papierów wartościowych. Powyższy limit obejmuje także lokaty bankowe oraz środki pieniężne na rachunkach funduszu. Łączny udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, w szczególności takich jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne oraz instrumentów odzwierciedlających koniunkturę na rynku metali szlachetnych zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem Investor Akumulacji Kapitału jest kompozyt złożony z 6% WIG + 6% MSCI World Net Total Return USD Index + 60% TBSP Index + 28% (WIBOR 6M+0,6%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

11,04%

Ryzykowne

5,03%

Akcje krajowe

6,01%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

78,80%

Bezpieczne

36,69%

Papiery skarbowe

18,51%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,08%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

3,52%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,18%

Pozostałe

0,59%

Pozostałe

3,59%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,98%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: