Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

8 11

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,09 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,63% +1,68% +4,37% +3,62% +8,57%
Średnia dla grupy +0,54% +1,41% +3,86% +3,09% +9,36%
Pozycja w grupie 4/21 3/21 6/21 5/21 15/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +9,27%
Średnia dla grupy +11,49%
Pozycja w grupie 19/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

17.06.2022

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

498,60 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

315,96 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Gołębiewski (od 06.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce, inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także w inne instrumenty finansowe m.in. fundusze oraz instrumenty pochodne, zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych. Główną cześć lokat portfela inwestycyjnego stanowią instrumenty dłużne o stałym dochodzie, emitowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce. Dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 50% wartości aktywów. Z kolei instrumenty dłużne nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Udział zagranicznych papierów dłużnych i zagranicznych instrumentów rynku pieniężnego waha się od 0% do 50% wartości aktywów funduszu. Fundusze inwestycyjne mogą stanowić od 0% do 100%, a depozyty od 0% do 20% portfela Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych. Fundusz stosuje benchmark i jest nim 100% (WIBOR 6M + 0,5%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,59%

Bezpieczne

14,31%

Papiery skarbowe

10,41%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

62,87%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

3,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,96%

Pozostałe

5,96%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: