Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Goldman Sachs SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

6 14

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,29 PLN / -0,21%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,16% +2,48% +6,92% +2,11% +7,73% +9,05%
Średnia dla grupy -0,08% +2,09% +7,16% +1,77% +8,89% +9,98%
Pozycja w grupie 6/18 9/18 10/18 8/18 10/15 7/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -4,48% +8,74%
Średnia dla grupy -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 1/15 9/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

19.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

136,63 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

186,36 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,32%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jan Kruk (od 10.2021)

Marcin Szortyka (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 2%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz cechuje elastyczne podejście inwestycyjne. Inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze z ekspozycją na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz może inwestować nie więcej niż 70% aktywów w Goldman Sachs Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji i nie więcej niż 70% w Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji. Może także lokować aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat, jak i ekspozycja jaką zapewniają te kategorie lokat, są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu,

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (30.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

12,56%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

12,56%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,98%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

65,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,57%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

18,33%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: