Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Goldman Sachs SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

5 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,32 PLN / 0,23%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,80% +3,75% +5,01% +4,91% +8,44% +15,08%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10%
Pozycja w grupie 4/18 5/18 6/18 4/18 9/18 7/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -4,48% +8,74%
Średnia dla grupy -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 1/15 9/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

19.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,38 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

214,78 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,32%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jan Kruk (od 10.2021)

Marcin Szortyka (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 2%)

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji cechuje elastyczne podejście inwestycyjne. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat, jak i ich ekspozycja są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które z kolei lokują kapitał w różnych instrumentach finansowych. Są to głównie Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (alokacja do 70% aktywów) oraz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (alokacja do 70% aktywów). Fundusz może lokować aktywa również bezpośrednio w papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Fundusz może inwestować zarówno w akcje i inne instrumenty udziałowe do 100% wartości aktywów, jak i do 100% portfela w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Udział funduszy zagranicznych nie może przekroczyć 30% wartości portfela. Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji posiada benchmark i jest nim 100% (WIBOR 1Y + 2%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

16,72%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

16,72%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

60,70%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

60,70%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

19,68%

Pozostałe

0,12%

Pozostałe

19,56%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: