Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Total Return

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Goldman Sachs Total Return

Goldman Sachs SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

5 13

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +2,60% +6,19% +10,68% +8,36% +16,53% +27,90% +25,80%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +0,95% +16,06%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

06.04.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

125,83 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

28,67 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Oliwer Prandecki (od 04.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 4%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz nie stosuje sztywnych zasad dywersyfikacji lokat i charakteryzuje się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.04.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

57,33%

Ryzykowne

37,22%

Akcje krajowe

20,11%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

30,25%

Bezpieczne

7,75%

Papiery skarbowe

2,53%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

19,97%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,83%

Pozostałe

0,83%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: