Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Indeks Surowców

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Goldman Sachs Indeks Surowców

Goldman Sachs SFIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,73 PLN / 0,34%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -1,28% -0,32% +4,57% +3,47% +1,49% -7,60% +13,70%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +15,46% -9,47%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

04.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

217,16 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

390,03 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 01.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Indeks Surowców inwestuje od 70% do 100% aktywów w fundusz zagraniczny Goldman Sachs Commodity Enhanced. Fundusz zagraniczny dąży do zapewnienia efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniki indeksu Bloomberg Commodity (TR). Ekspozycja na instrumenty towarowe realizowana jest poprzez zawieranie swapów przychodu całkowitego (Total Return Swaps) z wysoko ocenianymi kontrahentami. Fundusz zagraniczny może również wykorzystywać kontrakty futures oraz swapy na inne instrumenty towarowe, a także inwestować w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, waluty oraz fundusze, a także wykorzystywać instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów. Pozostałą część aktywów (do 20%) Goldman Sachs Indeks Surowców mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Depozyty bankowe stanowią od 0% do 20% wartości aktywów. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

98,04%

Pozostałe

0,08%

Pozostałe

97,96%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,96%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: