Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji

Goldman Sachs Parasol FIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

12 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
07.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,69% +1,62% +3,38% +3,88% -0,52% -6,60%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022
Stopy zwrotu +8,40% -12,55%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

22.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

103,77 PLN (07.06.2023)

Wartość aktywów

135,40 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jan Kruk (od 07.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 4%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze, dające ekspozycję na różne kategorie lokat (instrumenty dłużne, akcyjne, surowce itd), w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.04.2023)

KID/KIID (30.04.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

3,90%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

3,90%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

71,98%

Bezpieczne

31,59%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,31%

Depozyty

39,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,41%

Pozostałe

0,21%

Pozostałe

18,20%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: