Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

15 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,05 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,62% +1,66% +3,10% +3,62% +7,02% +15,44% +14,36% +17,04% +22,36%
Średnia dla grupy +0,66% +1,59% +3,25% +3,84% +7,76% +17,80% +12,27% +13,30% +14,45%
Pozycja w grupie 26/40 14/40 25/40 24/40 27/40 33/40 18/37 14/34 9/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,91% +2,40% +3,99% +1,05% +4,19% +4,12% -0,16% +2,42% +8,94%
Średnia dla grupy +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 28/36 6/41 8/46 32/47 3/48 5/46 8/47 13/42 29/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

16.07.2014

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

162,13 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

3,50 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,87%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Rafał Tofiło (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,3%)

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji lokuje kapitał głównie w krótko- i średnioterminowych instrumentach dłużnych, emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz przez podmioty mające siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela inwestycyjnego funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 15% do 100% aktywów funduszu. Pozostałe rodzaje dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego mogą zawierać się przedziale od 0% do 85% portfela aktywów. Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji nie inwestuje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,3%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,80%

Bezpieczne

33,21%

Papiery skarbowe

25,10%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

39,49%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,23%

Pozostałe

1,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,96%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: