Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Obligacji Plus

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

26 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,03 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,31% +1,03% +2,84% +2,60% +7,15% +17,58% +13,75% +16,68% +22,51%
Średnia dla grupy +0,39% +1,28% +3,36% +3,08% +8,25% +19,31% +11,57% +12,97% +13,97%
Pozycja w grupie 35/40 35/40 30/40 31/40 32/40 27/40 17/37 14/34 8/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,98% +5,60% +0,58% +3,58% -3,29% -3,66% +3,74% +4,12% +0,50% +1,55% +9,63%
Średnia dla grupy +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 4/48 4/46 3/47 22/42 28/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

20.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,68 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

2,51 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,1%)

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Obligacji Plus realizuje cel inwestycyjny poprzez wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym średni ważony termin do wykupu (duration) portfela inwestycyjnego funduszu może być ujemny. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela na walutę wynosi od 70% do 100%. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić od 15% do 100% aktywów. Pozostałe instrumenty dłużne, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 85% aktywów funduszu. Udział zagranicznych instrumentów dłużnych i rynku pieniężnego waha się od 0% do 50% aktywów. Jednostki uczestnictwa innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Benchmark Goldman Sachs Obligacji Plus to 100% (WIBOR 6M + 0,1%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,77%

Bezpieczne

53,73%

Papiery skarbowe

12,73%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

31,31%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,88%

Pozostałe

0,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,35%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: