Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Obligacji Plus

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

24 28

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,05 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,81% +2,79% +4,74% +1,38% +8,33% +13,20% +11,95% +17,56% +22,31%
Średnia dla grupy +0,80% +2,66% +4,79% +1,58% +9,67% +13,61% +9,62% +11,40% +13,02%
Pozycja w grupie 19/40 17/40 20/40 26/40 30/40 29/39 19/37 9/34 7/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,98% +5,60% +0,58% +3,58% -3,29% -3,66% +3,74% +4,12% +0,50% +1,55% +9,63%
Średnia dla grupy +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 4/48 4/46 3/47 22/42 28/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

20.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

125,17 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

2,20 mld PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,1%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration portfela inwestycyjnego funduszu może być ujemne. Aktywa inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 15% do 100% aktywów. Dłużne instrumenty finansowe, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 0% do 85% aktywów. Zagraniczne instrumenty dłużne stanowią od 0% do 50% aktywów. Inne funduszy stanowią do 10% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (26.02.2024)

KID/KIID (06.07.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,41%

Bezpieczne

47,31%

Papiery skarbowe

14,85%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,25%

Papiery nieskarbowe

17,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,38%

Pozostałe

0,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: