Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,18 PLN / 0,22%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,04% +0,31% +1,74% -2,14% +8,68% +1,21% -7,98% -8,16% -7,79%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -10,26% -4,82% -16,46% +6,49% +12,76% -11,55% +9,88% -0,81% -10,40% -10,40% +12,23%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

23.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

81,98 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

42,89 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,58%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Rabęda (od 07.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w fundusz zagraniczny Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond). Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w dłużne papiery wartościowe, instrumeny rynku pieniężnego i instrumenty pochodne ze strategicznym ukierunkowaniem na rynki wschodzące. Instrumenty dłużne cechują się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Do jednej trzeciej portfela funduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) może być inwestowane w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. EUR, USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (26.02.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,49%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

94,49%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,26%

Pozostałe

0,26%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: