Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Konserwatywny Plus

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

12 13

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,54% +1,62% +3,30% +1,11% +6,88% +11,64% +9,64% +11,41% +12,83%
Średnia dla grupy +0,68% +2,18% +4,25% +1,39% +9,01% +13,22% +9,34% +10,78% +12,79%
Pozycja w grupie 17/20 16/19 18/19 17/20 17/19 12/16 9/15 9/15 9/15

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,50% +2,10% +2,34% +1,15% +0,86% +1,49% +1,26% +0,90% +1,30% -1,46% +3,01% +7,41%
Średnia dla grupy +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 12/20 12/22 14/21 13/22 14/23 19/23 13/23 19/24 10/19 5/19 5/17 19/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

02.08.2011

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

132,14 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

302,59 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Gołębiewski (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% wartości aktywów netto fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty. Fundusz nie inwestuje w akcje.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (26.02.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,57%

Bezpieczne

68,84%

Papiery skarbowe

9,85%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,43%

Papiery nieskarbowe

1,45%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,92%

Pozostałe

0,92%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: