Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

papierów dłużnych globalnych High Yield

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,03 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,19% -0,05% +6,42% -0,49% +6,67% +7,06% +1,43% +18,61% +10,16%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,53% +3,00% +21,08% +8,33% +1,10% -5,98% +15,98% +4,34% -4,35% +10,48% +3,56% +3,18% -9,40% +10,98%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

201,24 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

289,88 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,66%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Rabęda (od 07.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych High Yield

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w fundusz zagraniczny Goldman Sachs Global High Yield. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 0% do 20% aktywów, a depozyty - od 0% do 20%. Goldman Sachs Global High Yield co najmniej dwie trzecie aktywów inwestuje w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (przyczyna wyższej dochodowości).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,28%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

98,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,14%

Pozostałe

0,14%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: