Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Japonia

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Japonia

Goldman Sachs SFIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

05.09.2017

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-3,17 PLN / -1,08%

Zmiana 1D
07.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,42% +10,73% +18,48% +19,20% +20,33% +26,71% +62,59% +59,87% +36,57%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +0,52% -17,56% +20,16% +46,99% +10,23% +9,00% -6,60% +21,85% -19,04% +17,91% -5,59% +16,55% +7,06%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

290,86 PLN (07.06.2023)

Wartość aktywów

177,33 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 11.2009)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Japonia

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów fundusz inwestuje w fundusz zagraniczny Goldman Sachs Japan Equity wyodrębniony w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Od 0% do 20% inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Depozyty mogą stanowić do 20% wartości aktywów. Goldman Sachs Japan Equity zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.04.2023)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

AFI (24.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

96,52%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,52%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,12%

Pozostałe

0,12%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: