Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Akcji CEE

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Akcji CEE

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs Parasol FIO

akcji europejskich rynków wschodzących

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-8,45 PLN / -1,63%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu
-3,80%
+2,97% +9,15% +7,37% +29,59% +62,74% +26,78% +61,23% +28,16%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,42% +36,10% +20,25% +26,13% +46,11% +6,42% -41,34% +31,35% +18,08% -18,48% +22,00% +9,57% +1,97% -5,82% +11,45% +21,17% -11,69% -2,50% -7,74% +22,88% -19,39% +36,85%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

05.11.2001

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

509,01 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

1,74 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 05.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% GPWB-CENTR

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Akcji CEE inwestuje do 100% aktywów w akcje emitowane głównie przez spółki zapewniające ekspozycję na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, o ile są notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do OECD. Co najmniej 50% aktywów będą stanowiły akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu uzupełnienia portfela, fundusz może inwestować w akcje spółek, które nie zapewniają ekspozycji na rynki Europy Środkowej oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka oraz sprawnego zarządzania portfelem. Całkowita ekspozycja netto funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% aktywów. Goldman Sachs Akcji CEE dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku 100% GPWB-CENTR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (20.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (05.06.2024)

AFI (13.07.2017)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

99,33%

Ryzykowne

91,40%

Akcje krajowe

7,93%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,66%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: