Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

Goldman Sachs Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

13 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,36 PLN / 0,41%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,23% +2,01% +2,26% +2,27% +10,52% +31,26% +9,67% +21,08% +22,32%
Średnia dla grupy -0,88% +2,61% +4,39% +4,15% +13,22% +33,24% +6,96% +17,93% +18,82%
Pozycja w grupie 22/26 20/26 25/26 23/26 24/26 16/26 8/25 11/25 13/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,87% +16,22% +14,82% +10,22% +12,19% +16,39% +2,54% -16,56% +13,26% +9,36% -7,22% +17,25% +2,18% +3,01% -2,51% +3,74% +7,51% -3,68% +2,72% +6,14% +1,73% -7,32% +18,37%
Średnia dla grupy +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 4/9 2/12 2/12 10/16 9/21 7/24 22/24 12/28 16/26 13/26 17/28 4/28 17/28 13/29 14/28 6/28 11/32 13/30 13/32 17/31 11/30 9/30 16/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

06.12.2000

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

330,83 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

2,20 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 08.2018)

Marcin Szortyka (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje od 10% do 50% (modelowo 30% aktywów) w polskie akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz od 45% do 90% (modelowo 70% aktywów) w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

35,74%

Ryzykowne

28,83%

Akcje krajowe

6,91%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

62,68%

Bezpieczne

43,10%

Papiery skarbowe

10,25%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,33%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,86%

Pozostałe

0,86%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,72%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: