Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Parasol FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

7 22

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,11 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,15% +2,09% +3,79% -0,16% +9,46% +8,09% +0,66% +6,41% +13,80%
Średnia dla grupy +0,46% +2,39% +4,59% +0,43% +11,55% +9,75% -2,17% +1,59% +6,74%
Pozycja w grupie 27/29 19/29 24/29 28/29 25/29 16/29 9/27 6/25 3/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,60% +17,31% +15,96% +2,53% +4,33% +6,25% +3,48% +1,12% +7,98% +3,34% +6,02% +4,90% +13,22% +0,80% +7,21% -0,06% +1,64% +4,65% +3,43% +5,07% +7,88% -6,89% -4,65% +13,37%
Średnia dla grupy +12,93% +16,45% +14,67% +2,21% +5,44% +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 6/7 3/7 2/7 4/9 7/9 6/10 10/11 6/11 5/11 8/12 8/12 7/15 6/18 9/18 12/18 16/19 4/21 4/23 5/22 8/24 4/28 4/28 10/30 16/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

24.02.1999

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

354,20 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

6,00 mld PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,13%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Rabęda (od 04.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% ICE BofAML Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią co najmniej 50% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państw lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 50% wartości aktywów funduszu. Zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić w aktywach od 0% do 50%. Depozyty mogą stanowić od 0% do 30% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (26.02.2024)

KID/KIID (02.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

87,52%

Bezpieczne

67,59%

Papiery skarbowe

14,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

5,67%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,60%

Pozostałe

10,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,88%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: