Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Quality

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Quality

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

12 49

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,50 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,39% +13,77% +15,30% +7,81% +29,76% +22,47%
+36,39%
+40,43% +43,62%
Średnia dla grupy +3,15% +10,69% +11,08% +5,00% +17,59% +10,68%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +58,81% +9,91% -10,28% -0,60% -11,27% +2,58% -23,75% +29,68% +6,66% +0,01% +28,92% -4,01% +20,86% -19,95% +25,96%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 25/46 12/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

262,09 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

79,41 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Quality inwestuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy zarówno polskich, jak i zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach emitentów, charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Siła rynkowa emitenta może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych na przykład takich ja

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

87,83%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

87,83%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,52%

Pozostałe

1,52%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,65%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: