Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Indie i Chiny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Indie i Chiny

Investor Parasol SFIO

akcji azjatyckich bez Japonii

2 5

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,89 PLN / 1,04%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,52% +7,42% +10,49% +10,08% +7,56% -1,29% -3,86% +21,74% +20,25%
Średnia dla grupy +6,71% +9,33% +8,28% +8,49% +1,26% -5,75% -24,23% +1,14% -4,30%
Pozycja w grupie 2/4 4/4 2/4 1/4 2/4 2/3 1/3 1/2 1/2

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +47,95% +8,08% -18,53% +3,27% -0,95% +22,15% -1,03% +3,37% +13,23% -6,89% +11,48% +16,57% +7,27% -7,30% -10,10%
Średnia dla grupy +53,15% +12,44% -17,82% +8,44% +1,82% +12,70% -2,53% +2,75% +23,34% -13,58% +13,21% +14,80% -3,00% -17,64% -11,39%
Pozycja w grupie 2/3 4/5 3/5 5/6 4/6 2/5 2/5 3/8 6/7 1/7 5/6 3/5 1/5 1/4 3/4

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

280,70 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

34,37 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji azjatyckich bez Japonii

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny i Indie

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Indie i Chiny utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek indyjski i rynek chiński. Fundusz do 100% wartości aktywów netto inwestuje w następujące fundusze: DWS India, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Top Asia. Co najmniej 70% aktywów funduszu DWS India inwestowane jest w akcje, certyfikaty udziałowe, obligacje zamienne, obligacje „śmieciowe”, obligacje warrantowe, certyfikaty z prawem do dywidendy oraz warranty akcyjne emitowane przez spółki mające siedzibę lub przez spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Indiach. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Asian Small/Mid Cap jest lokowane w akcje i inne papiery wartościowe oparte o akcje małych i średnich spółek, emitentów zarejestrowanych w kraju azjatyckim oraz emitentów prowadzących główną działalność biznesową w Azji. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Chinese Equities jest lokowane w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy oraz waranty akcyjne emitentów zarejestrowanych w Chinach oraz emitentów zarejestrowanych poza Chinami, którzy prowadzą główną działalność biznesową w Chinach. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Top Asia jest lokowane w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji. Benchmarkiem funduszu jest: 45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

90,07%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: