Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Turcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Turcja

Investor Parasol SFIO

akcji tureckich

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,51 PLN / 0,32%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,13% +4,30% -4,42% +14,26% -4,38% +89,44% +56,38% +52,44% +31,66%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +65,00% +23,14% -30,78% +46,16% -26,53% +31,85% -22,05% -6,62% +12,13% -37,19% +9,26% -9,40% -23,45% +108,16% -17,53%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,09 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

45,68 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji tureckich

Obszar geograficzny inwestycji

Turcja

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Turcja inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów netto w akcje i inne papiery wartościowe tureckich emitentów oraz w fundusze inwestycyjne otwarte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w fundusze mające siedzibę poza Polską, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w Turcji. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w inne instrumenty, zgodnie z odpowiednimi zapisami statutu. Benchmarkiem funduszu jest : 90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% 6-miesięczna stawka WIBID. Skład portfela funduszu nie odzwierciedla jednak tego, ani innego benchmarku. Fundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

88,78%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

79,10%

Akcje zagraniczne

9,68%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: