Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Turcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Turcja

Investor Parasol SFIO

akcji tureckich

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,97 PLN / -1,04%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,80% +25,60% +22,45% +34,01% +37,24% +101,16% +113,09% +90,19% +85,28%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +65,00% +23,14% -30,78% +46,16% -26,53% +31,85% -22,05% -6,62% +12,13% -37,19% +9,26% -9,40% -23,45% +108,16% -17,53%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

186,60 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

50,95 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji tureckich

Obszar geograficzny inwestycji

Turcja

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Investor Turcja inwestuje pośrednio lub bezpośrednio od 70% do 100% wartości aktywów w akcje i inne papiery wartościowe tureckich emitentów, ETFy oraz w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w instrumentach udziałowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzących podstawową działalność w Turcji. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności funduszu, część aktywów jest lokowana w instrumentach rynku pieniężnego i depozytach bankowych. Investor Turcja nie zabezpiecza ryzyka walutowego. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt składający się z 90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% 6-miesięczna stawka WIBID. Skład portfela funduszu nie odzwierciedla jednak tego, ani innego benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (27.05.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,74%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

80,55%

Akcje zagraniczne

15,19%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,65%

Pozostałe

1,65%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: