Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Investor Parasol SFIO

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,41 PLN / 0,44%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,44% +7,65% +4,76% +3,01% +7,63% -0,89% +1,42% +31,49% +8,63%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +26,18% +5,09% -27,50% +2,99% -0,38% +25,14% +6,08% +5,41% -4,08% -2,32% +20,79% -15,25% +32,16% -16,67% +6,93%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

28.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

92,69 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

10,55 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa inwestuje do 100% wartości aktywów w fundusz zagraniczny DWS Invest Global Real Estate Securities oraz bezpośrednio w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Co najmniej 70% aktywów funduszu zagranicznego jest inwestowane w akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze typu REIT oraz w papiery wartościowe o charakterze akcyjnym, tj.: certyfikaty udziałowe i certyfikaty z prawem do dywidendy spółek określonych powyżej. DWS Invest Global Real Estate Securities inwestuje również w instrumenty pochodne, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez indeksy akcyjne) są powiązane z sektorem nieruchomości i budownictwa. Maksymalnie 30% aktywów Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa jest inwestowane bezpośrednio w akcje i papiery wartościowe podobne do akcji, emitowane przez spółki na całym świecie, niespełniające wymagań określonych powyżej. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

68,72%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

68,72%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

17,90%

Pozostałe

0,32%

Pozostałe

17,58%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,37%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: