Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Nowych Technologii

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Nowych Technologii

Investor Parasol SFIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,52 PLN / -0,85%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -4,72% -1,22% +14,19% -0,03% +13,32% -2,89% -21,11% +13,17% +33,80%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +24,84% +11,72% -32,77% +15,46% +22,09% -3,41% +13,31% +19,21% +27,22% -3,41% +39,43% +45,43% +7,54% -43,76% +31,41%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

28.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

177,87 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

345,64 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

75% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 15% WIG + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Nowych Technologii minimum 70% wartości aktywów netto inwestuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe), a także w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które inwestują głównie w udziałowe papiery wartościowe lub odzwierciedlają skład indeksów udziałowych papierów wartościowych. Tę część portfela inwestycyjnego funduszu stanowią głównie akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach emitentów należących do sektora usług informatycznych i nowych technologii notowane na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej lub USA. Benchmarkiem funduszu jest 15% WIG + 75% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index + 10% WIBID ON. Portrfel inwestycyjny funduszu nie odzwierciedla jednak tego, ani żadnego innego benchmarku. Fundusz dąży do zabezpieczania ryzyka walutowego związanego z lokatami w walutach innych niż PLN.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

90,95%

Ryzykowne

6,03%

Akcje krajowe

84,92%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,63%

Pozostałe

1,63%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,42%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: