Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Rynków Wschodzących

Investor Parasol SFIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,38 PLN / 0,42%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,34% +5,67% +9,68% +5,11% +6,55% +9,48% -9,28% +6,43% +2,98%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +58,15% +13,13% -22,93% +3,37% -7,27% +6,64% -5,04% +13,95% +16,41% -7,82% +22,13% +2,10% -2,32% -12,30% +5,24%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

28.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,34 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

8,68 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

BRIC

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI EM BRIC + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Investor Rynków Wschodzących lokuje aktywa głównie w instrumentach finansowych, dających pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe na rynkach wschodzących. Rynki wschodzące to kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Nie mniej niż 70% aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach akcyjnych, emitowanych przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach zaliczanych do rynków wschodzących oraz w funduszach, których cel i polityka inwestycyjna zakładają inwestowanie w akcje spółek z rynków wschodzących. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w funduszach: DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, DWS Invest Brazilian Equties, DWS India, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend, DWS Invest Latin American Equities. Do 30% portfela Investor Rynków Wschodzących może być inwestowana w akcje, certyfikaty udziałowe, obligacje zamienne, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne krajowych i zagranicznych emitentów, a także depozyty krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego. Benchmark funduszu to: 90% MSCI EM BRIC + 10% WIBID 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,49%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,49%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,11%

Pozostałe

1,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: