Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

18 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,09 PLN / 0,21%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,23% +3,31% +9,21% +2,39% +15,41% +17,11% -2,10% +10,90% +20,93%
Średnia dla grupy +1,11% +3,66% +8,49% +2,42% +14,93% +19,50% +6,42% +21,44% +16,00%
Pozycja w grupie 23/26 16/26 8/26 13/26 14/26 20/26 22/25 22/25 11/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,27% +4,50% +7,67% +11,41% +14,09% +7,20% +13,97% +5,62% -18,92% +14,10% +7,18% -8,04% +14,43% +10,19% +3,74% +3,79% +9,74% +10,70% +0,29% +12,81% +17,01% -4,70% -17,70% +21,23%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 2/7 6/9 10/12 7/12 2/16 20/21 15/24 13/24 17/28 14/26 21/26 20/28 12/28 2/28 10/29 2/28 1/28 2/32 2/30 1/32 2/31 25/30 27/30 9/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

10.11.1999

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

43,74 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

1,01 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

45% Treasury BondSpot Poland Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net TR USD Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Zbezpieczenia Emerytalnego lokuje minimum 60% aktywów netto w dłużne instrumenty finansowe. Udział akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne) zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz, limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas całe aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 22% WIG + 11% MSCI World Net Total Return USD Index + 45% TBSP Index + 22% (WIBOR 6M+0,45%). Fundusz nie musi jednak odwzorowywać jego składu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

28,52%

Ryzykowne

16,89%

Akcje krajowe

11,63%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

70,46%

Bezpieczne

49,19%

Papiery skarbowe

8,94%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

12,33%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,34%

Pozostałe

0,34%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: