Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

18 24

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

-0,08 PLN / -0,21%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,85% +10,93% +2,40% +5,42% -9,41% -18,46% -5,69% +6,69% +8,28%
Średnia dla grupy +1,87% +9,97% +5,35% +4,24% -5,18% -8,48% -2,30% -0,74% -3,37%
Pozycja w grupie 5/30 11/30 28/30 4/30 26/30 26/29 23/29 7/26 3/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +15,27% +4,50% +7,67% +11,41% +14,09% +7,20% +13,97% +5,62% -18,92% +14,10% +7,18% -8,04% +14,43% +10,19% +3,74% +3,79% +9,74% +10,70% +0,29% +12,81% +17,01% -4,70% -17,70%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 2/7 6/9 10/12 7/12 2/16 20/21 15/24 13/24 17/28 14/26 21/26 20/28 12/28 2/28 10/29 2/28 1/28 2/32 2/30 1/32 2/31 25/30 27/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

10.11.1999

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

37,15 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

900,49 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od zysku ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

45% TBSP Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net Total Return USD Index

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

27,39%

Ryzykowne

15,41%

Akcje krajowe

11,98%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

71,73%

Bezpieczne

50,02%

Papiery skarbowe

8,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,71%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,38%

Pozostałe

0,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,49%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: