Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Investor Zrównoważony

Investor Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zrównoważony

Investor Parasol FIO

mieszane polskie zrównoważone

1 8

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Rating AOL

11.06.2018

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,87% +21,31% +12,19% +15,33% +21,57% +21,84% +45,33% +82,56% +77,22%
Średnia dla grupy +1,60% +11,42% -3,10% -2,31% -3,57% -2,75% -5,86% +11,04% +2,06%
Pozycja w grupie 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/15 1/14 1/13 1/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +40,86% +18,92% -6,81% -2,74% +17,30% +15,37% +9,99% +23,80% +7,29% -35,43% +21,05% +10,46% -14,07% +16,22% +15,56% +3,65% +6,52% +13,81% +18,46% -2,25% +20,51%
Średnia dla grupy +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51%
Pozycja w grupie 1/9 3/10 7/10 10/10 10/12 4/11 11/11 5/14 5/17 13/17 11/18 10/15 7/16 9/17 1/16 3/16 1/15 1/15 1/15 1/14 1/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

772,56 PLN (09.07.2020)

Wartość aktywów

845,90 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 06.2012)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie od 40% do 65% aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe, a pozostałej części portfela w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego. W praktyce, w porównaniu z konkurencją, fundusz realizuje relatywnie agresywną politykę inwestycyjną z udziałem akcji wahającym się na poziomie 55% - 60%. Zarządzający chętnie sięgają po akcje emitentów zagranicznych, których udział w ostatnich latach wyprzedził udział walorów z giełdy warszawskiej. Część dłużna składa się głównie z obligacji skarbowych, przy mniejszym udziale papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (07.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

57,15%

Ryzykowne

22,76%

Akcje krajowe

34,39%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

41,69%

Bezpieczne

31,60%

Papiery skarbowe

10,09%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,37%

Pozostałe

0,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,80%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: