Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zrównoważony

Investor Parasol FIO

mieszane polskie zrównoważone

9 10

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

3,87 PLN / 0,46%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,98% +9,12% +12,68% +4,39% +25,82% +13,67% +1,76% +29,47% +43,52%
Średnia dla grupy +4,58% +7,10% +12,06% +3,08% +24,10% +20,11% +16,74% +32,20% +23,24%
Pozycja w grupie 4/16 2/11 5/11 2/16 5/11 9/10 9/10 9/9 2/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +40,86% +18,92% -6,81% -2,74% +17,30% +15,37% +9,99% +23,80% +7,29% -35,43% +21,05% +10,46% -14,07% +16,22% +15,56% +3,65% +6,52% +13,81% +18,46% -2,25% +20,51% +26,10% +0,40% -24,36% +26,71%
Średnia dla grupy +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie 1/9 3/10 7/10 10/10 10/12 4/11 11/11 5/14 5/17 13/17 11/18 10/15 7/16 9/17 1/16 3/16 1/15 1/14 1/14 1/13 1/15 1/14 13/14 11/12 5/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

848,62 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

868,34 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 06.2012)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% swoich aktywów netto w akcje oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, z czego większość lokowana jest w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w cel

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

50,90%

Ryzykowne

28,51%

Akcje krajowe

22,39%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

48,25%

Bezpieczne

35,10%

Papiery skarbowe

5,10%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,05%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,36%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: