Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

6 11

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,14 PLN / -0,09%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,23% +1,46% +5,24% +1,56% +10,57% +15,87% +10,53% +18,99% +16,17%
Średnia dla grupy +0,34% +1,69% +5,09% +1,97% +10,05% +16,13% +11,56% +16,36% +16,43%
Pozycja w grupie 15/20 13/20 9/20 15/20 10/20 11/19 15/18 8/18 11/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,37% +5,37% +3,16% +2,36% +4,24% +3,17% +0,22% +4,66% +1,78% -0,61% -3,01% +13,54%
Średnia dla grupy +6,81% +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 3/10 5/17 15/19 13/26 4/23 10/26 20/28 7/25 13/25 15/22 19/21 4/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

18.11.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

155,78 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

637,08 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,5%)

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zawiera się w przedziale od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży, aby łączny udzia

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,13%

Bezpieczne

4,98%

Papiery skarbowe

7,40%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

81,75%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,36%

Pozostałe

2,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: