Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalnych Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Globalnych Akcji

Allianz Duo FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

11 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

1,66 PLN / 1,02%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,41% +3,92% +17,31% +8,92% +23,15% +30,56% +30,19% +66,77% +40,72%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,51% -1,37% +6,90% -5,52% +8,73% +3,13% -11,85% +17,42% -4,12% +16,25% -11,74% +22,85%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 16/33 29/39 30/33 10/39 10/46 16/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

31.05.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

163,83 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

60,26 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bartosz Pawlak (od 11.2021)

Grzegorz Prażmo (od 05.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Globalnych Akcji inwestuje aktywa głównie w polskie i zagraniczne fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel udziałowy funduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez fundusze jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz w funduszach akcyjnych będzie mieściła się w przedziale od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz w funduszach dłużnych mieści się w przedziale od 0% do 40% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

89,53%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

89,53%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,00%

Pozostałe

3,03%

Pozostałe

1,97%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: