Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Nowoczesnych Technologii

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Nowoczesnych Technologii

Allianz Duo FIO

akcji polskich sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-3,97 PLN / -1,75%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,45% +6,03% +9,15% +8,18% +13,13% +39,93% +5,65% +34,22% +58,77%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +28,30% +33,51% -16,76% +11,20% +24,70% -2,64% +2,94% +10,33% +2,58% -18,54% +22,04% +24,37% +7,98% -18,80% +21,04%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

223,39 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

246,10 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% WIG + 60% WIGtechTR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency

Polityka inwestycyjna

Allianz Nowoczesnych Technologii lokuje aktywa przede wszystkim w akcjach, spółek reprezentujących nowoczesne technologie, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej, a także w instrumentach finansowych o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz instrumentach finansowych o podobnym poziomie ryzyka powinna stanowić od 60% do 100% portfela funduszu. Allianz Nowoczesnych Technologii dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela udziałowego była ulokowana w akcjach spółek nowoczesnych technologii. Z kolei całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego nie powinna być większa niż 40% portfela funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% WIG + 60% WIGtechTR +10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (31.05.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

93,98%

Ryzykowne

86,11%

Akcje krajowe

7,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,27%

Pozostałe

0,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: