Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Stabilnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Stabilnego Inwestowania

Allianz Duo FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

1 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,83 PLN / -0,55%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,83% +3,54% +10,64% +2,77% +21,54% +24,21% +16,12% +30,76% +21,98%
Średnia dla grupy +0,76% +3,13% +10,01% +2,63% +16,83% +20,29% +7,20% +23,44% +16,08%
Pozycja w grupie 11/26 8/26 9/26 11/26 1/26 5/26 4/25 6/25 8/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +26,00% +11,30% +12,58% +15,56% +8,39% -20,14% +16,52% +12,39% -8,45% +14,72% +7,04% +2,05% -2,26% +2,26% +3,92% -5,20% +1,75% +4,02% +4,18% -10,55% +23,38%
Średnia dla grupy +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 1/12 6/16 7/21 9/24 4/24 21/28 11/26 3/26 22/28 11/28 4/28 16/29 13/28 15/28 25/32 19/30 21/32 24/31 3/30 21/30 4/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

332,88 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

342,02 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Friebe (od 10.2015)

Grzegorz Latała (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Stabilnego Inwestowania inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze akcyjnym (głównie akcje spółek notowanych na GPW), jak i dłużnym. Całkowita wartość lokat w akcje wynosi od 0% do 40% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% wartości aktywów Allianz Stabilnego Inwestowania. Proporcje między lokatami aktywów funduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe, w ramach limitów, o których mowa wyżej, uzależnione są od decyzji zarządzającego wynikającej z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

36,39%

Ryzykowne

34,11%

Akcje krajowe

2,28%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

58,30%

Bezpieczne

24,08%

Papiery skarbowe

6,35%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

27,87%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,95%

Pozostałe

0,95%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: