Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Stabilnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Stabilnego Inwestowania

Allianz Duo FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

10 23

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

1,88 PLN / 0,66%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,91% +6,17% +9,56% +9,04% +9,71% -2,69% +5,92% +6,68% +5,18%
Średnia dla grupy +0,74% +4,39% +8,69% +8,37% +9,81% -7,13% +3,46% +3,99% +2,07%
Pozycja w grupie 10/28 2/28 7/28 10/28 15/28 6/27 13/27 14/24 16/24

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +26,00% +11,30% +12,58% +15,56% +8,39% -20,14% +16,52% +12,39% -8,45% +14,72% +7,04% +2,05% -2,26% +2,26% +3,92% -5,20% +1,75% +4,02% +4,18% -10,55%
Średnia dla grupy +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 1/12 6/16 7/21 9/24 4/24 21/28 11/26 3/26 22/28 11/28 4/28 16/29 13/28 15/28 25/32 19/30 21/32 24/31 3/30 21/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

286,27 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

241,92 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Friebe (od 10.2015)

Grzegorz Latała (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

33,56%

Ryzykowne

31,55%

Akcje krajowe

2,01%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,23%

Bezpieczne

54,47%

Papiery skarbowe

6,24%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

3,52%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,53%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: